PRODUKTER

Vi lager maskintegninger som også hjelper til med å utvikle nye løsninger på det som dekker noe FOU (forskning og utvikling) herunder disse produkt sortimentene. Du kan ha en ide eller ferdig produkt som du vil ha produsert. Vi hjelper med dette fra ide til ferdig produkt. Det kan være en enkelt del eller sammensatte deler som til slutt gir vår kunde et ferdig sluttprodukt.

Vi samarbeider med flere designere som hjelper til med å nå våre felles mål. Produktet blir værende hos oppdragsgiver og vi er kun bidragsyter til det ferdige produktet.

Videre samarbeider vi med designere som har vørt i mange forskjellige bransjer med sine gode løsninger. Her vil vi bidra til at man kommer fra ide til ferdig – dugelig produkt raskere. Vi kan også sette av regler for at man skal bre seg så bredt som mulig i enkelte faser med innkobling av støttende grupperinger innen Aluminium eller plast produksjon.

  • Tegning av nye produkter
  • Hjelp til materialvalg
  • Produksjon av ferdig produkt
  • Utarbeide belastnings modeller innen forskjellige metaller.
  • Småskala produksjon
  • Levert fra norske eller utenlandske fabrikker
  • Samarbeidspartner

Platek, metalnmajsters, elektrodrives, konserngruppen Gudmundsen ingeniør kontor.