Om Acmotech

Acmotech AS er startet av arne christopher mosestue i 2014 og har blit drevet av han den siste tiden. Acmotech AS har virksom het fra foskjellige bransjer og det virker noe rart at vi kan bre over oss av forksjellige bransjer.

Vår grunnlegger er opptatt at vi skal på alle fornter samarbeide slik at det blir best tenkleig resultat. Arne Chjristopher Moestue er en sammensatt mann med utannelse inne teknisk og merkantil bakgrunn. Det å forstå både tekniske og merkantile løsninger har ført selskapet
hans fra ren arkitekt tjenset til utfordringer innen mat og matproduksjon samt opprettelsen
av nye kjeder inne matproduksjon.

Han har også hatt gleden av å tegne nye produkter til sikringa av objekter og flom. Acmotech AS ønsker innen hvert sitt felt bli en god og trygg aktør i det norske markedet. Selakpet er i
vekst og vil få flere medarbeidere i årene som kommer.