Om Acmotech

Acmotech AS ble startet i 2014 som et arkitekt og byggeledelse kontor. Selskapet har ved sin ledelse og kontaktnett bred kompetanse inne flere sektorer utover dette. Ved et langt yrkesaktivt liv spenner kompetanse over fler felt og ytelser, basert på de oppgavene men har hatt.

Vi i Acmotech AS har et ønske om å bidra med lønninger som er forenlig med ressursbruk og tjenester.

I 2019 vil vi øke bemanning og kompetanser for imøtekomme de utfordringer som ligger i det å levere tjenester inn til bransjen.

Det å forstå både tekniske og merkantile løsninger, har ført selskapet fra ren Arkitekttjenester til utfordringer innen mat og matproduksjon samt opprettelsen av nye utfordringer innen matproduksjon.

Vår grunnlegger er opptatt at vi skal på alle fornter samarbeide slik at det blir best tenkleig resultat. Arne Christopher Moestue er en mann med utannelse innen teknisk og merkantil bakgrunn. Det å forstå både tekniske og merkantile løsninger har ført selskapet
hans fra ren arkitekt tjenset til utfordringer innen mat og matproduksjon samt opprettelsen
av nye kjeder inne matproduksjon.

Acmotech AS ønsker å bidra innen hvert sitt felt bli en god og trygg aktør. Selskapet er i vekst og vil få flere medarbeidere i årene som kommer.