Eller modernistisk stil er ikke alltid lett å lage pent og ryddig. Stilen er vannet ut og kommer i mange forskjellige former. Vi ønsker å lage det dere vil og med vår vri.

Dette gir deres hus med vår penn.

Tradisjonell hustyper som lenge har preget Skandinavia. Hustypen er kjent utover vårt nordlige klima som spesielle og eksotiske. For oss vanlige er det forbundet med kjente og kjøre linjer som

De er lett å kjenne seg igjen og føle seg hjemme. Med lit moderne tilsnitt vil hustypen godt skille seg ut og være en fin hustype som passer inn nesten over alt.

Dette er normalt hus som ikke var ment til å bo i men et hus som gjerne sto ved siden av hovedbygningen.

Hustypen er egnet for å gi gode preg på boligene, ved å sammenstille takkonstruksjonene slik at vi få småhusbebyggelse som begrep.

Boligen vil gi spesielle preg og personlig tilsnitt. Samt mange fine løsninger.

Litt som modernistisk friere løsning en det stramme tyske modernistiske preget- litt frier og mer lekent i både interiør og eksteriør.

Hus som normalt var det største i bygda og var store våningshus – ga rom for utfoldelse i store høye romslige og lys omgivelser. Hvor den som beveger seg i huset

Får en følelse av at man blir liten. Dette er med på å gi en gedigen følelse.

Betong hus er spesielle og krever litt store arealer rundt huset for at de skal komme til sin rett.

Ved å forblende vegger i flere materialer so passer sammen med betong lages et utpreget og personlig preg.

Husene fremstår som svært personlige og avviker positivt til omgivelsene.

Vi tilbyr våre løsninger.