HUSTYPER

Se vår egendefinerte hustype på video – denne passer som utsiktspunkt hytte eller bolig. Sjekk ut med din kommune om denne hustypen er passende for ditt bruk. Huset tilpasses siste TEK. Gasset er paset til norske forhold og klima. Huset prefabrikkeres i Latvia og vi monterer det med våre folk der det er plass og anledning til og bygge i glass.

Eller modernistisk stil er alltid spennende. og har mange gode løsninger. Stilen er i det siste visket litt ut, og kommer i mange forskjellige former. Det gjør at mangfoldet innen hustypen er voksende. Vi ønsker å lage sammen med våre kunder, det dere vil, men med vår vri og tilføringer.

Dette gir deres hus, med vår penn.

Tradisjonell hustyper som lenge har preget Skandinavia.

Hustypen er kjent utover vårt nordlige klima som spesielle og litt eksotiske.

For oss vanlige er det forbundet med kjente og kjære linjer som det er lett å kjenne seg igjen i og føle seg hjemme.

Med lit moderne tilsnitt, vil hustypen godt skille seg ut, og være en fin hustype som passer inn nesten over alt.

Med et strammere utrykk vil også hustypen være nærmest tidløs.

Dette er normalt huset som ikke var først ment til å bo i men, et hus som gjerne sto ved siden av hovedbygningen.

Hustypen er egnet for å gi gode og personlige preg på boligen,

Ved å sammenstille takkonstruksjonene slik at vi få småhusbebyggelse som begrep gir hustypen oss mange muligheter.

Boligen vil gi spesielle preg og personlig tilsnitt. Samt mange fine rom løsninger.

Litt som modernistisk friere løsning enn det stramme tyske modernistiske preget

  • litt friere og mer lekent i både interiør og eksteriør. Gode løsninger med balkonger og utearealer.

Hus som normalt var de største i bygda, og var store våningshus. Disse finner man gjerne i eldre og nyere gardsbruk som hadde god økonomi. Innga rom for utfoldelse med store høye romslige omgivelser . Hvor den som beveger seg i huset får en følelse av at man blir liten.

Dette er med på å gi en gedigen følelse. Takhøyder over tre meter er ikke daglig kost og preger huset utover normale hus. Fordelen er at huset er romlig med masse plass og muligheter for ekstremt tilpasninger i hvert rom.

Ressursbruken av slike bygg, tilsier at det blir resurskrevende også å bygge, ser man på en slik løsning vill det også tre frem helt andre løsninger som igjen gir et preg på boligen som ingen eller få andre har. Muligheter til å påvirke areal og løsninger er nesten uten bånd.

Betong hus er spesielle og krever større arealer rundt huset, for at de skal komme til sin rett.

Denne typen bygg krever areal for at de skal fremtre mykere og gjerne tilpasses til terreng.

Ved å forblende vegger i flere materialer som passer sammen, lages et utpreget og personlig preg.

Husene fremstår som svært personlige og avviker positivt til omgivelsene.

Vi tilbyr våre løsninger og kontakter.

Tradisjonell gammel Norsk byggeskikk er Laft. Dette forbindes gjerne med hytter.

Her er «oppstugu» og andre løsninger eller utrykk er noe vi gjerne tegner.

I de senere årene er det fler og fler som tilbyr laft. De fleste er dog ikke tegnet av nordmenn, og det fører til litt forskjellige løsninger og er vanskelige å få til å passe helt inn. Her kan det være reguleringer som gjør at hytte eller huset kan ikke bygges for høyt. Det går utover husets karakter og kvaliteter.

En riktig laftemetoden er kanskje Dråpelaft og er noe kun norske hus fabrikanter tilbyr, vi har ingen preferanse til dette, og henter inn kontakt fra den som våre kunder vil ha pris og preferanser fra. Acmotech AS har flere tilbyder på laft fra inn og utland.

Stavlaft er også noe vi kan tilby – basert på tradisjonelt norsk byggeskikk passer sammen med laftede sidebygg.

Vi bidrar gjerne til at hyttedrømmen begynner her hos oss.