BYGGHERREKONTROLL

Obligatorisk krav til uavhengig kontroll, du som byggherre velger dette. Vi kan hjelpe til med dette, så fremt vi ikke er involvert i andre faser av prosjektet.

Dette bidrar vi med:

  • Følge opp bank og finansiering
  • fysisk vare er levert
  • budsjett følges
  • kontroll på underleverandører.
  • kontroll på avvik, på se at dette er avtalt og priset.
  • prises fra prosjekt til prosjekt basert på omfang

Søknad om ferdigstillelse gjøres på alle våre prosjekt, der vi er arkitekt. Ansvarlig søker er vi så lenge vi tegner prosjektet.